UPOTREBA PROBIOTIKA U STOČARSTVU

Unošenje mikroorganizama putem hrane ima pozitivan efekat na zdravlje ljudi i životinja. Dok je upotreba probiotika za ljude široko rasprostranjena, upotreba probiotika u stočarstvu je zanemarljiva. Najnovija istraživanja se intenzivno bave razvijanjem probiotičkih preparata za životinje, baziranih na upotrebi bakterija mlečne kiseline (BMK), bakterija vrsta roda Bacillus ili kvasaca. Stoga se probiotici smatraju adekvatnom alternativom kada su u pitanju crevne infekcije kod životinja, naročito kod mladunaca. Uspostavljanje dobre mikroflore naseljavanjem BMK u crevima novorođenih životinja neposredno po rođenju ima za rezultat zdravije životinje.

„Povećan interes u korišćenju probiotika u stočarstvu je nastao usled sve rigoroznijih evropskih regulativa o upotrebi antibiotika u stočarskoj proizvodnji.“

Životinje se u prvim danima po rođenju inficiraju bakterijama iz okruženja u kome se nalaze, što je izuzetno važno za razvoj njihovog imuniteta. Međutim, često se događa da se novorođene životinje u tom razdoblju inficiraju i patogenim crevnim bakterijama (Enterobacteriaceae), što dovodi do crevnih infekcija praćenih dijarejom, gubitkom na težini, a ne retko i uginućem životinja, što predstavlja značajan ekonomski gubitak za stočarsku industriju. S obzirom da se u tom slučaju pribegava upotrebi antibiotika u terapiji crevnih infekcija, to predstavlja dodatni problem u stočarskoj i prehrambenoj industriji.

Fermentisani proizvodi od mleka sa probiotskim bakterijama su proizvodi dobijeni fermentacijom mleka delovanjem probiotskih starter kultura ili kombinacijom starter kultura sa drugim bakterijama mlečne kiseline.

VEĆINA PROBIOTIKA KOJI SE TRENUTNO KORISTE U SRBIJI JE PREDVIĐENA ZA HRANJENJE MLADUNACA, DOK JE HIRA VET PROBIOTIK (ZBOG BEZBEDNOG STATUSA BAKTERIJA KOJE ULAZE U NJEN SASTAV) NAMENJENA BREMENITIM ŽIVOTINJAMA PRI ČEMU MLADUNCI DOBIJAJU PASIVAN IMUNITET OD MAJKE I IMUNIZOVANI SU VEĆ U PRVIM DANIMA ŽIVOTA.

PROIZVODNA TEHNOLOGIJA PROBIOTIKA JE U SKLADU SA OSNOVNIM PRINCIPIMA HACCP STANDARDA.