HIRA VET PROBIOTIK

Dizajniran i testiran u Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i u uslovima farme

HIRA VET PROBIOTIK

Standardizacija proizvodnje i komercijalizacija novog probiotika za životinje je podržana od Svetske banke

HIRA VET PROBIOTIK

Prvi domaći inovativni probiotik za prevenciju i tretman crevnih infekcija domaćih životinja

HIRA VET PROBIOTIK

Namenjen ne samo za maldunce već i bremenitim životinjama pri čemu mladunci dobijaju pasivan imunitet od majke i imunizovani su već u prvim danima života

ŠTA SU PROBIOTICI?

Probiotici su živi mikroorganizmi
(tzv. „dobre“ bakterije) koji primenjeni u adekvatnoj količini imaju povoljno delovanje na zdravlje domaćina.

UPOTREBA PROBIOTIKA U STOČARSTVU?

Povećan interes u korišćenju probiotika u stočarstvu je nastao usled sve rigoroznijih evropskih regulativa o upotrebi antibiotika u stočarskoj proizvodnji.

UPOTREBA HIRA VET PROBIOTIKA

Naš probiotik namenjen je u najvećoj meri bremenitim životinjama pri čemu mladunci dobijaju pasivan imunitet od majke i imunizovani su već od prvog dana života

KAKO DELUJE HIRA VET PROBIOTIK

Za razliku od postojećih preparata na domaćem tržištu naš proizvod sadrži žive metabolički aktivne bakterije koje odmah po dospeću u digestivni trakt mogu da ispolje svoju aktivnost.

Izuzetno efikasna u terapiji crevnih infekcija različite etiologije

Uspešno deluje na različite vrste patogenih bakterija, izazivača teško izlečivih crevnih infekcija

Sadrži žive metabolički aktivne bakterije koje odmah po dospeću u digestivni trakt mogu da ispolje svoju aktivnost

Za razliku od uvoznih preparata naš probiotik je namenjen u najvećoj meri bremenitim životinjama

Mladunci dobijaju pasivan imunitet od majke i imunizovani su već od prvog dana života

Najnoviji rezultati testiranja pokazali su da HIRA VET probiotik može efikasno da se koristi i za povećanje prirasta životinja

EFIKASAN

HIRA VET probiotik svoje probiotičko dejstvo ispoljava istog momenta čim se nađe u crevima

POUZDAN

Rezultati testova su pokazali da HIRA VET probiotik ima izuzetan probiotički potencijal

BEZBEDAN

HIRA VET probiotik predstavlja novu, jedinstvenu probiotičku kombinaciju bakterija mlečne kiseline

Standardizacija proizvodnje i komercijalizacija novog probiotika za životinje razvijen je u okviru „Projekta podrške inovacijama u Srbiji“, finansiranog od strane EU delegacije u saradnji sa Svetskom bankom.