HIRA VET PROBIOTIK

HIRA VET probiotik ima širok antimikrobni spektar na teško izlečive patogene bakterije, a takođe ispoljava i specifičan imunomodulatorni efekat što u kombinaciji sa antimikrobnim dejstvom obezbeđuje korišćenje HIRA VET probiotika kao zamenu za upotrebu antibiotika u prevenciji i lečenju teško izlečivih crevnih infekcija kod životinja
HIRA VET probiotička kultura je dizajnirana i testirana u Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i u uslovima farme, u Centru za razvoj i proizvodnju, Veterinarske stanice „Koker“. Rezultati ovih testova su pokazali da HIRA VET probiotik ima izuzetan probiotički potencijal zasnovan na imunomodulaciji i eliminaciji patogenih bakterija.
HIRA VET probiotik predstavlja novu, jedinstvenu probiotičku kombinaciju bakterija mlečne kiseline koje spadaju u grupu generalno bezbednih bakterija i ulaze u sastav normalne crevne mikroflore. Zbog svog bezbednog sastava može da se koristi i za bremenite životinje, čime se podiže imunski status životinje, a stečeni imunitet se prenosi na mladunce koji su stoga zdraviji i brže napreduju.
HIRA VET probiotik je tečni fermentisani probiotički napitak u kome su bakterije metabolički aktivne, broj i preživljavanje bakterija u proizvodu je stabilno, a svoje probiotičko dejstvo ispoljavaju istog momenta čim se nađu u crevima.